بهترین تریدرهای ایران

مروری بر ابزارهای مالی اسلامی

مروری بر ابزارهای مالی اسلامی

این مدت زمان بستگی به مراحل طی شونده و تعداد مراحل ویرایش آن دارد. اگر مقاله در مرحله اول پذیرش نگردد حداکثر زمان پاسخ یک هفته می باشد. در غیر این صورت زمان طی شدن مراحل وابسته به زمان پاسخ‌گویی داوران و مراحل بررسی می‌باشد و حداکثر 6ماه به طول می‌انجامد.

عمده­ ترین محورهای مورد نظر نشریه برای انتشار آثار علمی چه محور‌هایی می‌باشد؟

تئوری‌های مالی اسلامی؛
قواعد فقه مالی اسلامی؛
فقه مالی اسلامی؛
حقوق مالی اسلامی؛
ابزارهای تأمین مالی اسلامی؛
ابزارهای مدیریت ریسک اسلامی؛
تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی؛
نهادهای مالی اسلامی؛
بازار سرمایه اسلامی؛
بانکداری اسلامی؛
بیمه‌های اسلامی؛
حسابداری مالی اسلامی؛
قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی؛
صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی؛
سایر موضوعات مرتبط.

شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی

* احمدی طباطبایی، فائزه. (1394). تأمین مالی اسلامی؛ مزایا و چالش‌ها. روزنامه دنیای اقتصاد، 3528.

* امیرحسینی، زهرا و قبادی، معصومه. (1395). اوراق بهادارسازی در بازارهای اسلامی در مقایسه با اوراق بهادارسازی در بازارهای عمده دنیا. دانش سرمایه­گذاری، 5(18)، 1-15.

* توکل­نیا، اسماعیل و حضرتی، افسون. (1393). مروری بر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). کنفرانس بین­المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.

* حسن­زاده، علی و احمدیان، اعظم. (1391). تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه­گذاری، 1، 58-29.

* حسینی، علی؛ حکمت، هانیه و کاشف، معصومه. (1392). نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت­ها. فصلنامه پژوهش حسابداری، 2(4)، 1-26.

* رهنمای رودپشتی، فریدون؛ سرشار، مهدی­یار و میرطاهر، سیدمحمدجواد. (1395). اوراق بهادارسازی دارایی­ها در صنعت لیزینگ. دانش سرمایه­گذاری، 5(18)، 35-50.

* رهنمای رودپشتی، فریدون و غلامرضا،منصوره. (1397). اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری، دانش سرمایه گذاری،7(25)،83-98.

* غنی­زاده، بهرام و بارانی، زینب. (1394). روش­های تأمین مالی در بنگاه­های اقتصادی. مجله حسابدار رسمی، 29، 59- 69.

* فلاح شمس، میر فیض و رشنو، مهدی. (1387). ریسک در صکوک و مصون سازی آن بر اساس موازین شرعی. نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی.

* کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1394). استانداردهای حسابداری. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

* لشگری، محمد و بهزاد ارجمندی، مریم. (1391). بررسی روش­های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک. مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 0(1)، 33-56.

* منجو، احمد و کریمی، مجتبی. (1386). تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی­ها: راهکاری مهم برای بانکهای اسلامی. مجله روند، 55، 185-228.

* موسویان، عباس؛ وثوق، بلال و فرهادیان آرانی، علی. (1391). شناخت و رتبه­بندی ریسک­های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). اندیشه مدیریت راهبردی، 7(1)، 187-212.

* میلانی، پریسا.(1393). مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی مروری بر ابزارهای مالی اسلامی در ایران،751-773.

* Alam, N., Hassan, K., Haque, A. (مروری بر ابزارهای مالی اسلامی 2013). Are Islamic Bonds different from Conventional Bonds? International Evidence from Capital Market Tests. Borsa Istanbul Review, 13(3), 22-29.

* Belouafi, A., Chachi, A. (2014). Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development and Growth. Islamic Economic Studies, 22(1), 37-78.

* Cetorelli, N. & Peristiani, S. (2012). The Role of Banks in Asset Securitization. FRBNY Economic Policy Reviewk, 12, 47-63.

* Ismaila, S., Hariri Bakri, M., Alic, R., & Mohd Noord, A. (2014). Developing a Framework of Islamic Student Loan-Backed Securitization. Social and Behavioral Sciences, 129, 380 – 387.

* Makreska, E. (2013). The New Improved Process of Securitization. East-West Jounal of Economics and Business. XVI, 59-72.

* Mohd Noor, M.N., Borhan, J.T., Ibrahim, P.B., Bin Nooh, M.N., Ridhwan, M., Iskandar Mirza, A.A. (2017). Malaysia Islamic Finance Global Hub: A Comparative Study towards the Assessment Bodies in Reporting Global Hub Countries. International Journal of Business and Social Science, 5(9), 242-254.

* Nenovski, T. (2005). Form iran jecenin aproiz voditeinaus lugitenako rporat ivnite banki, Skopje: NAM Press.

بررسی و مقایسه صکوک انتفاعی با قراردادهای تأمین مالی مشابه در اقتصاد متعارف

زانا مظفری
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
[email protected]
محمدعلی متفکر آزاد (نویسنده مسئول مقاله)
استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران، مروری بر ابزارهای مالی اسلامی تبریز
[email protected]
سید مهدی موسویان
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
[email protected]

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
[email protected]

چکیده
انتخاب مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی با توجه به شرایط اقتصادی یک جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی در بازارهای مالی کشور است. توسعه دانش مالی، بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی مبتنی است. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به بررسی و مقایسه روش‌های تأمین مالی در اقتصاد متعارف و ابزارهای تأمین مالی اسلامی (منتخبی از صکوک انتفاعی) پرداخته است تا بتواند مزایا و معایب این ابزارها را در مقایسه با هم بسنجد؛ لذا نتایج نشان داد که نظام تأمین مالی اسلامی بر اساس بخش واقعی اقتصاد عمل خواهد کرد و مبتنی بر تقسیم ریسک و عدم تسلط کامل سرمایه بر کار است و نقدشوندگی، یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب صکوک به شمار می‌آید. هرچند این اوراق با ریسک‌هایی مانند عدم اجرای عقد در زمان مقرر روبه‌رو هستند، اما مزایایی نسبت به انواع روش‌های مشابه در اقتصاد متعارف دارند. در نظام مالی اسلامی، بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های واسطه مالی تطابق وجود دارد. این نظام از تغییرهای پدیدآمده در طرف دارایی تأثیری نمی‌پذیرد و به طور کلی، برای پوشش نقص‌های روش قرارداد ساخت می‌توان در ضمن اجرای این قرارداد از اوراق استصناع برای تأمین مالی پروژه استفاده کرد. صکوک اجاره، سند سرمایه‌گذاری مشاع است، ولی اوراق قرضه سند استقراض است. قیمت اوراق اجاره تحت تأثیر عواملی چون نوع قرارداد اجاره، نرخ بازدهی اوراق، نرخ بازدهی اوراق رقیب و نرخ تورم مروری بر ابزارهای مالی اسلامی مروری بر ابزارهای مالی اسلامی قرار دارد و احتمال قرارگیری قیمت بالاتر یا پایین‌¬تر از قیمت اسمی اولیه آن وجود دارد.
کلیدواژگان:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا