بهترین تریدرهای ایران

معیارهای انتخاب سهام

دانلود فایل رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار از نظر خبرگان شهر اصفهان بر اساس مدل تحلیل شبکه ای ANP

بخشی از متن دانلود فایل رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار از نظر معیارهای انتخاب سهام خبرگان شهر اصفهان بر اساس مدل تحلیل شبکه ای ANP :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت, کسب و کار و حسابداری

چکیده مقاله:

بازار سرمایه به عنوان بازاری که نبض و رشد و توسعه اقتصادی یک کشور در دست آن است از جمله مهمترین بازارهای مالی است که تصمیم گیری های سرمایه گذاری مهمی در آن اتفاق می افتد. وجود متغیرهای غیر قابل کنترل و عدم شناسایی متغیرهای مهم در فرایند سرمایه گذاری, تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت تخصیص بودجه خود در انتخاب دارایی های معیارهای انتخاب سهام مالی را با معیارهای انتخاب سهام مشکل مواجه می کند. در این پژوهش به رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار اصفهان بر معیارهای انتخاب سهام اساس مدل تحلیل شبکه ای پرداخته معیارهای انتخاب سهام شد. نتایج نشان می معیارهای انتخاب سهام دهد, معیارهای سودآوری و نقدینگی دارای بیشترین وزن و اهمیت و معیارهای کارایی عملیاتی و رشد دارای کمترین وزن و اهمیت هستند. همچنین با توجه به اولویت حاصل از ماتریس حد دار و اولویت بی مقیاس شده, از بین زیر معیارهای معیار سود آوری به ترتیب زیر معیار بازده دارایی ها و نسبت قیمت به سود دارای بیشترین وزن و زیر معیار روند سود معیارهای انتخاب سهام تقسیمی دارای کمترین وزن و اهمیت هستند. شود با توجه به اولویت حاصل از ماتریس حد دار و اولویت بی مقیاس شده,از بین زیر معیارهای کارایی عملیاتی به ترتیب زیر معیار رشد درآمدها و گردش حساب های دریافتی دارای بیشترین وزن هستند. شود با توجه به اولویت حاصل از ماتریس حد دار و اولویت بی مقیاس شده, از بین زیر معیارهای نقدینگی به ترتیب درجه نقدشوندگی و نسبت جاری دارای بیشترین وزن هستند و شود با توجه به اولویت حاصل از ماتریس حد دار و اولویت بی مقیاس شده, از بین زیر معیارهای معیار رشد نرخ رشد سود خالص دارای بیشترین و مخارج تبلیغات دارای کمترین وزن هستند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا