فاركس پرشين

مثلث فراكتالي

آیا همه فراکتال ها دارای محیط بی نهایت هستند؟

از آنجایی که یک فراکتال یک شکل بسته با محیط نامتناهی است ، آیا مساحت بی‌نهایتی ندارد، اما می‌توان کل شکل را در یک لحظه دید و به نظر می‌رسد که یک شکل عادی است.

آیا فراکتال ها محیط بی نهایت دارند؟

یک فراکتال سه بعدی که از منحنی های کخ ساخته شده است. . پیشروی برای ناحیه به 2 همگرا می شود در حالی که پیشروی برای محیط به بی نهایت واگرا می شود، بنابراین مانند مورد دانه برف کوچ، یک ناحیه محدود داریم که توسط یک منحنی فراکتال بی نهایت محدود شده است .

آیا همه فراکتال ها بی نهایت هستند؟

فراکتال یک الگوی بی پایان است. فراکتال ها الگوهای بی نهایت پیچیده ای هستند که در مقیاس های مختلف خود مشابه هستند. آنها با تکرار یک فرآیند ساده بارها و بارها در یک حلقه بازخورد مداوم ایجاد می شوند.

آیا یک فراکتال اضلاع نامتناهی دارد؟

شکلی که دارای محیط نامتناهی اما مساحت محدود است.

آیا فراکتال ها طول مثلث فراكتالي بی نهایت دارند؟

"منطقه محدود" احتمالاً به ناحیه محصور شده توسط منحنی فراکتال بسته اشاره دارد (که در واقع منحنی فراکتال است، نه ناحیه محصور، و مساحت خود منحنی 0 است - که مسلماً محدود است). اگر اندازه آن را در بعد .

مجموعه ماندلبروت

18 سوال مرتبط پیدا شد

آیا شکلی وجود دارد که برای همیشه باقی بماند؟

شما یک فراکتال به نام مثلث Sierpinski دریافت می کنید. فراکتال ها را می توان در همه جا، در طبیعت یا در ریاضیات یافت. . همیشه ادامه می یابد و برای همیشه ادامه می یابد زیرا هیچ محدودیت واقعی برای تکرارهایی که می توانند به یک فراکتال بروند وجود ندارد.

آیا دانه برف یک فراکتال است؟

بخشی از جادوی کریستال های دانه های برف این است که آنها فراکتال هستند ، الگوهایی که از معادلات آشفته تشکیل شده اند که شامل الگوهای مشابه خود با پیچیدگی است که با بزرگنمایی افزایش می یابد. اگر یک الگوی فراکتال را به قطعات تقسیم کنید، یک کپی تقریباً یکسان از کل در اندازه کوچک‌تر به دست می‌آورید.

محیط برف بی نهایت فون کوخ چقدر است؟

طول مرز S(n) در تکرار n ام ساختار 3(43)ns 3 ( 4 3) ns است که s طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاع اصلی را نشان می دهد. بنابراین دانه های برف کوچ دارای محیطی با طول بی نهایت است. مساحت S(n) √3s24(1+n∑k=13⋅4k−19k) است.

آیا مثلث سیرپینسکی فراکتال است؟

فراکتال مثلث سیرپینسکی. مثلث سیرپینسکی یک فراکتال خود مشابه است. از یک مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده است که مثلث های متساوی الاضلاع کوچکتر به صورت بازگشتی از ناحیه باقیمانده آن حذف می شوند. Wacław Franciszek Sierpiński (۱۸۸۲ - ۱۹۶۹) ریاضیدان لهستانی بود.

معروف ترین فراکتال چیست؟

تا حد زیادی به دلیل زیبایی شگفت انگیز آن، مجموعه مندلبرو به معروف ترین شی در ریاضیات مدرن تبدیل شده است. همچنین این مکان محل پرورش معروف ترین فراکتال های جهان است.

3 فراکتال معروف کدامند؟

مجموعه کانتور، فرش سیرپینسکی، واشر سیرپینسکی، منحنی پیانو، دانه برف کخ، منحنی اژدهای هارتر-هایوی، تی اسکوئر، اسفنج منگر ، نمونه هایی از این فراکتال ها هستند.

آیا مجموعه ماندلبروت بی نهایت است؟

مرز مجموعه ماندلبرو شامل بی نهایت کپی از مجموعه ماندلبرو است . در واقع، هرچه به هر نقطه مرزی نزدیک شوید، بی نهایت ماندلبروت کوچک را خواهید یافت. این مرز آنقدر "فازی" است که دو بعدی است.

آیا فراکتال ها برای همیشه ادامه دارند؟

اگرچه فراکتال ها اشکال بسیار پیچیده ای هستند، اما با تکرار یک فرآیند ساده به طور مکرر شکل می گیرند. . این فراکتال ها به خصوص سرگرم کننده هستند زیرا برای همیشه ادامه می یابند - یعنی بی نهایت پیچیده هستند.

حداکثر ابعادی که یک فراکتال می تواند داشته باشد چقدر است؟

بعد فراکتال نظری برای این فراکتال 5/3 ≈ 1.67 است. بعد فراکتالی تجربی آن از تجزیه و تحلیل جعبه شمارش با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل فراکتال ± 1٪ است.

چه کسی دانه برف کوخ را کشف کرد؟

دانه برف Koch توسط ریاضیدان سوئدی Niels Fabian Helge von Koch ساخته شده است.

آیا می توان یک منطقه محدود با مرز بی نهایت ساخت؟

10 پاسخ. می توان یک ناحیه محدود در صفحه با مساحت محدود و محیط نامتناهی داشت، و این (و نه برعکس) برای (داخل) دانه برف کوخ صادق است.

چگونه یک منحنی کوخ درست می کنید؟

  1. مرحله 1: یک مثلث متساوی الاضلاع رسم کنید. .
  2. مرحله 2: هر طرف را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. .
  3. مرحله 3: روی هر قسمت وسط یک مثلث متساوی الاضلاع بکشید. .
  4. مرحله 4: هر ضلع بیرونی را به یک سوم تقسیم کنید. .
  5. مرحله 5: روی هر قسمت میانی یک مثلث متساوی الاضلاع بکشید.

اثر انگشت خدا چیست؟

تصاویر پنهان کشف شده در معادله ماندلبرو (معروف به اثر انگشت خدا) مجموعه مندلبرو مجموعه ای از اعداد مختلط است که از صفحه اعداد خیالی مشتق شده اند . برای اولین بار در سال 1978 برای ترسیم یک تصویر فراکتال استفاده شد و از آن زمان به آن اثر شست خدا نامیده می شود.

چرا دانه برف یک فراکتال است؟

یک الگوی فراکتال معروف به نام دانه برف کوچ وجود دارد. این یک فراکتال است زیرا دارای الگوی تقسیم یک ضلع به 3 قسمت مساوی و رسم یک مثلث متساوی الاضلاع در قسمت مرکزی است . به این ترتیب وقتی به هر طرف «زوم» می‌کنید، الگوی یکسانی دارد.

آیا منحنی کخ یک فراکتال است چرا؟

منحنی کخ یک منحنی فراکتال است که می‌توان آن را با گرفتن یک پاره خط مستقیم و جایگزینی آن با الگوی چند پاره خط ساخت . سپس قطعات خط در آن الگو با همان الگو جایگزین می شوند.

شکل 10 وجهی چیست؟

پاسخ (1 از 25): یک جسم ده ضلعی (چند وجهی) به عنوان ده وجهی (سه بعدی) شناخته می شود و یک شکل دو بعدی ده ضلعی (چند ضلعی) به عنوان ده ضلعی شناخته می شود.

آیا مغز ما یک فراکتال است؟

مغز ما پر از فراکتال است ! . این الگوی انشعاب فراکتال آکسون ها و دندریت های نورون است که به آنها اجازه می دهد مثلث فراكتالي با بسیاری از سلول های دیگر ارتباط برقرار کنند. اگر نورون‌ها به شکل مکعب بوده و به طور منظم در مغز قرار می‌گرفتند، یک نورون تنها می‌توانست با حداکثر ۶ سلول دیگر ارتباط برقرار کند.

فراکتال چیست؟

چند سؤال:
اگر این شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ، در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟
آیا مربع‌ها خود متشابه اند ؟ یعنی می‌توان با مربعهای کوچکتر ، مربع بزرگی ساخت. شش ضلعی‌ها چطور؟
آیا همه دایره‌ها متشابه اند ؟ آیا خود متشابه هم هستند؟

تشکیل از راه تکرار Iterative formation
مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی ( مثلاً یک خط) را برداریم و با آن یک شکل پیچیده تر بسازیم. بعد با آن شکل به دست آمده شکل پیچیده تری بسازیم ، و همین طور به این کار ادامه دهیم اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی بر ایجاد آنها نوشته شده است. هر کدام از آنها هم اسم و رسمی برای خود دارند مثلاً مثلث سیرپنیکی که قبلاً دیدید یا :
• دانه برف کخ
• فرش سرپینسکی
• اژدهای هرتر - های وی
• مجموعه های جولیا و مندلبروت
ابعاد کسری fractional dimension
همانطور که می‌دانید ، یک نقطه بعد ندارد.
یک خط ، شکلی یک بعدی است
یک صفحه ، دو بعد دارد.
ودر آخر شکلهای حجیم ، سه بعد دارند.
اما فراکتال‌ها می‌توانند بعد کسری داشته باشند ! مثلاً 6/1 یا 2/4 . چطور چنین چیزی امکان دارد؟
اگر یک پاره خط را نصف کنیم چه پیش می‌آید ؟
حالا دو خط داریم که درست مثل هم هستند.
اگر هر دو بعد یک مربع را نصف کنیم چطور ؟ حالا چهار مربع هم اندازه داریم.
با نصف کردن هر سه بعد یک مکعب به هشت مکعب کوچکتر می‌رسیم.
به جدول زیر دقت کنید:

شکل بعد تعداد اشکال متشابه حاصله
پاره خط 1 2 1 =2
مربع 2 2 2 =4
مکعب 3 2 3 =8

چه الگویی وجود دارد ؟ به نظر می‌رسد که بعد ، همان " توان " است. یعنی برای پیدا کردن تعداد اشکال حاصله باید 2 را به توان بعد آن شکل برسانیم.
سپس می‌توانیم یک خط دیگر به این جدول اضافه کنیم:

هر شکل خود متشابه d n= 2 d

دوباره به مثلث آشنای خودمان نگاه کنید.

If your browser recognized the applet tag, you would see the Sierpinski Triangle applet here.

اگر هر ضلع را نصف کنیم چند مثلث درست می‌شود؟ به خاطر داشته باشید که مثلثهای سفید جزو مثلث سیرپنیکی نیستند. با نصف کردن هر ضلع به سه مثلث می‌رسیم یعنی
:

3 عددی است بین 2 1 و2 2 . کسانی که لگاریتم بدانند ، به راحتی این مسأله را حل می‌کنند. خب می‌بینید که این عدد 5849. 1 یک عدد کاملاً کسری است !
برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آدرسهای زیر مراجعه کنید:

دانلود فایل پاورپوینت فراکتال ها

دانلود فایل پاورپوینت فراکتال ها صفحه 1

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن مثلث فراكتالي به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل مشترک تعاریفی که برای مفهوم آشوب ارائه شده است ، تاکید بر این نکته است که آشوب دانش بررسی رفتار سیستم هایی است که اگرچه ورودی آنها قابل تعیین واندازه گیری است ، اما خروجی این سیستم ها ظاهری کتره ای و تصادفی دارد.
شاید به همین دلیل بود که استوارت ریاضیدان برجسته این موضوع را مفهومی احتمالاتی میدانست اما چیزی نگذشت که وی تعریف خود را اصلاح کرد و به تعریفی رسید که تقریبا مورد تایید عمومی قرار دارد.

بر اساس این تعریف ، آشوب به توانایی یک الگو و مدل ساده گفته می شود که اگرچه خود این الگو هیچ نشانی از پدیده های تصادفی در خود ندارد، اما مثلث فراكتالي می تواند منجر به ظهور رفتارهای بسیار بی قاعده در محیط شود.

اسلاید 2 :

فراکتالها
اگرچه آشوب نظریه ای است که بر موضوعات گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نظر دارد، اما نیازمند زبانی برای تصویر سازی مفاهیم خود بود و این عرصه ای بود که هندسه آشوب یا فراکتالها خلق کردند

ما در هندسه آشوب با تصاویر متفاوتی سرو کار داریم ، تصاویری که بزرگترین خصوصیات آنها این است که وقتی رسم آن را آغاز می کنیم ، نمی دانیم در نهایت با چه پدیده ای روبه رو خواهیم شد و از سوی دیگر بازخورد در آن نقش اساسی دارد.

اسلاید 3 :

فراکتال شکل هندسی چند جزیی است که می‌توان آن را به تکه هایی تقسیم کرد مثلث فراكتالي که انگار هر تکه یک کپی از " کل " شکل است. حالا به تصویرها نگاه کنید!

self similarity تشابه به خود

در کتاب ریاضی خوانده ایم و می‌دانیم که تشابه ، یکسانی اشکال در عین متفاوت بودن اندازه هاست. به زبان ساده تر اگر بتوانیم با بزرگ یا کوچک کردن دو شکل آنها را درست مثل هم کنیم ، آن دو متشابه اند اما شکل های خود متشابه کدام‌ها هستند؟

به این شکل دقت کنید!


شکل کلی آن یک ذوزنقه است و خودش از ذوزنقه های کوچکتر کنار هم پدید آمده است. این یک مثال از تشابه به خود است
.

اسلاید 4 :

این مثلث بزرگ که نامش مثلث سیرپینسکی است از مثلثهای مشابه کوچکتر درست شده است که

همین طور کوچکتر و کوچکتر هم می‌شوند.
ببینید چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟

اسلاید 5 :

همانطور که می‌دانید ، یک نقطه بعد ندارد
یک خط ، شکلی یک بعدی است.
یک صفحه ، دو بعد دارد
ودر آخر شکلهای حجیم ، سه بعد دارند
اگر یک پاره خط را نصف کنیم چه پیش می‌آید ؟


حالا دو خط داریم که درست مثلث فراكتالي مثل هم هستند.

اگر هر دو بعد یک مربع را نصف کنیم چطور ؟ حالا چهار مربع هم اندازه داریم.

با نصف کردن هر سه بعد یک مکعب به هشت مکعب کوچکتر می‌رسیم
.

اسلاید 6 :

Iterative formation تشکیل از راه تکرار

مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی ( مثلاً یک خط) را برداریم و با آن یک شکل پیچیده تر بسازیم. بعد با آن شکل به دست آمده شکل پیچیده تری بسازیم ، و همین طور به این کار ادامه دهیم اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی بر ایجاد آنها نوشته شده است. هر کدام از آنها هم اسم و رسمی برای خود دارند مثلاً مثلث سیرپنیکی که قبلاً دیدید یا :

اسلاید 7 :

ایده خود متشابه در اصل توسط لایبنیتس مثلث فراكتالي بسط داده شد. او حتی بسیاری از جزئیات را حل کرد. در سال 1872کارل وایرشتراس مثالی از تابعی را پیدا کرد با ویژگیهای غیر بصری که در همه جا پیوسته بود ولی در هر جا مشتق پذیر نبود.گراف ‌این تابع اکنون برخال نامیده می شود.

در سال ۱۹۷۵ مندلبرو جهت مشخص کردن شئی که بعد ((هاوسدورف بیسکویچ)) آن بزرگ‌تر از بعد توپولوژیک است کلمه برخال را‌ایجاد کرد. او‌این تعریف ریاضی را از طریق شبیه سازی خاص کامپیوتری تشریح کرد

اسلاید 8 :

شکل زیر سه مرحله از ایجاد منحنی برفدانه کخ را نشان میدهد. روند کار بایک قطعه آغاز میشود که دو نقطه را به هم وصل می کند. در اولین تکرا روال ، قطعه اولیه با یک منحنی که مولد منحنی برفدانه کخ نامیده می شود جایگزین می گردد در مرحله دوم هر قطعه از مولد با یک نسخه کوچکتر خودش جایگزین می گردد. با بی نهایت تکرار این روند فراکتال کامل به دست می آید.

اسلاید 9 :

فراکتال ها تصویری از یک زندگی واقعی دارند . کامپیوترها می توانند یک شکل واقعی را بگیرند و با انجام تکرار زیاد به آن شکل تخیلی بدهند . یک معادله ی فراکتال می توان ساخت که شکل ابرها را بسازد . در فیلم ها ی متعددی از فراکتال ها برای چشم انداز پشت صحنه استفاده می کنند.

فراکتالها همه جا هستند. شکل لانه زنبور یا همان کندو. شکل یک برگ که رگ برگها و آوندها در آن معلوم است . بافت پوست انسان.و یک چیز چندش آور برای خیلی خانوما : طرح بافت گوشت سیرابی

اسلاید 10 :

همان طور که می بینید ، در بسیاری از حالات ، 200 تکرار لازم است تا تنها یک نقطه تعیین شود . در اغلب کامپیوترها ، معمولاً تعداد نقاط برای یک فراکتال 303,200 تاست . به همین دلیل است که برای محاسبه ی عملیات زیاد و دقت انجام آن ها به کامپیوتر نیاز داریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا