فارکس بازار مدرن

نظریه مالی

این مقاله به بررسی سیر نظریه های مالی از دوران کلاسیک تا به امروز پرداخته است. تلاش شده در هر دوره انتقادات وارد بر تیوری های مطرح توضیح داده شود و علل پیدایش نظریه جدید مطرح گردد. این سیر نظریه مالی تاریخی از نظریه های مالی کلاسیک و نیوکلاسیک و سپس رفتاری و تورشهای آن که از پشتوانه نظری قابل قبولی برخوردارند شروع شده و در ادامه به دوران معاصر که مباحث مالی عصبی و مالی تکوینی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته بسط داده شده است. هدف مالی تکوینی بهبود درک ما از علل و تاثیرات ماهیت پویای بازارهای مالی با نظریه مالی استفاده از نظریات داروینی است. مالی عصبی نیز تلاش می کند با استفاده از علم اعصاب، چرایی رفتار افراد در بازارهای مالی نظریه مالی را درک کرد و حتی راههایی برای بوجود آوردن محرک ها برای ایجاد عکس العمل های مورد انتظار، پیش روی دانشمندان قرار دهد.

تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری

بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالی با تکیه بر نظریه مالی دو پارادایم اصلی رفتار عقلایی عامل های اقتصادی، فرضیه بازارهای کارا با وجود برخی شواهد تجربی غیرقابل تبیین توسط مدل های رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل نظریه دیگری با نام مالی رفتاری با هدف ادغام روانشناسی با اقتصاد به چالش کشیده شده است. هدف این مقاله مرو ر مفاهیم، مطالعات انجام شده در هر دو حوزه، از تاریخ شکل گیری آن ها، بررسی نقاط ضعف، قوت هر دو نظریه، چالش های پیش روی آن هاست. نتیجه گیری نهائی از مطالعات، شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که نقش مالی رفتاری در تبیین رفتار بازار، عامل های اقتصادی غیرقابل انکار است.

کلیدواژه‌ها

نظریه مالی 20.1001.1.10248153.1383.6.1.1.1

عنوان مقاله [English]

In this article the evolution نظریه مالی of modern finance theory based on rationality and EMH paradigms is explained. A number of empirical anomalies have been discovered in finance that is apparently in compatible with rational behavior and EMH. Behavioral finance argues that financial anomalies can be understood using models in which some agents are not fully rational. This survey reviews the theory, empirical challenges, and current evidence pertaining to each approach overall, the behavioral approaches help to explain a number of important anomalies and Different controversial views are collected as concluding remarks.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا